Zienswijze

Van 24 juli tot en met 3 september 2020 kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

 

Voorbeeldbrieven zienswijze

HIeronder vindt u een aantal voorbeeldbrieven ter inspiratie voor het schrijven van uw zienswijze. U kunt gedeelten overnemen die voor u belangrijk zijn. Maar vul deze ook aan met uw eigen punten. Zo wordt het uw eigen zienswijze, en zal deze meer betekenis krijgen. 

Als u hulp nodig hebt of vragen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via de e-mail of ons persoonlijk benaderen. We helpen u graag!

Voorbeeldbrief 1 Download
Voorbeeldbrief 2 Download
Voorbeeldbrief 3 Download

google-site-verification=R2hgyxWyDhJh1p2l6eMgj9u2TYqq_lwSC911dkciJ9s